Trở lại (Back)
  Ai lớn hơn ai? (6-8t-A)
Ca Dao Tục Ngữ Câu Vè Ðồng Dao và Thơ Xin bấm vào đây để in trang này ra  
 
Kỳ nhông là ông kỳ đà
Kỳ đà là cha cắc ké
Cắc ké là mẹ kỳ nhông

Lúa ngô là cô đậu nành
Ðậu nành là anh dưa chuột
Dưa chuột chị ruột dưa gang
Dưa gang họ hàng dưa hấu
Dưa hấu là cậu lúa ngô

Sáo đen là anh gà cồ
Gà cồ là cô sáo sậu
Sáo sậu là cậu chim gi
Chim gi là dì tu hú
Tu hú là chú sáo đen.
Ca/đồng dao & thơ Cùng bé ca hát Cùng chơi với bé Hạnh phúc gia đình
Kể chuyện bé nghe Phòng tranh Sổ tay phụ huynh Sức khỏe/dinh dưỡng