Trở lại (Back)
  2 thằng trộm với con lừa (8t+-2)
Ca Dao Tục Ngữ Câu Vè Ðồng Dao và Thơ Xin bấm vào đây để in trang này ra  
 
Vì con lừa của vừa ăn trộm,
Hai đứa gian đánh lộn cùng nhau.
Thằng này muốn để về sau,
Thằng kia muốn bán cho mau lấy tiền.

Khi hai cậu huyên thuyên ẩu đả,
Anh đấm đau anh đá cũng già.
Xẩy thằng ăn cắp thứ ba,
Ở đâu lại phổng lừa ta tẩu liền.

Con lừa đó như in một xứ,
Mấy ông vua tranh cự cùng nhau.
Tự dưng người ở đâu đâu,
Cướp phăng xứ ấy đem câu giảng hòa.
Thế là trơ mắt thỏ ra...

(Thơ ngụ ngôn của La Fontaine)
(Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh)
Ca/đồng dao & thơ Cùng bé ca hát Cùng chơi với bé Hạnh phúc gia đình
Kể chuyện bé nghe Phòng tranh Sổ tay phụ huynh Sức khỏe/dinh dưỡng